Skip to main content

Motiveringsgebreken in besluiten - een verkenning


SHOW MORE


Besluiten moeten een deugdelijke motivering hebben. Dat staat in de artikelen 3:46 en 3:47 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 3:46 Awb vermeldt: "Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering." Artikel 3:47 lid 1 vermeldt: "De motivering wordt vermeld bij de bekendmaking van het besluit." Artikel 3:47 lid 2 vermeldt: "Daarbij wordt zo mogelijk vermeld krachtens welk wettelijk voorschrift het besluit wordt genomen."

Voordat een besluit op een aanvraag opgesteld wordt, zou het bestuursorgaan puntsgewijs moeten vaststellen wat er inhoudelijk aan de hand is. Wat heeft belanghebbende precies gevraagd? Vindt het bestuursorgaan dat belanghebbende het gevraagde wel of niet moet krijgen? Welke argumenten heeft het bestuursorgaan voor zijn keuze? Welke wetten en welk beleid zijn erbij betrokken? Waar hebben we het eigenlijk over, als we zeggen dat een besluit al dan niet goed gemotiveerd is, en hoe kijkt de bezwaarcommissie daar tegenaan?


Language Dutch
Collection opensource


Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
PEOPLE ALSO FOUND
Community Texts
by Ruud Muschter
147
0
0
Community Texts
by Ruud Muschter
95
0
0
Community Texts
by Trithemius e.a.
3
0
0
Community Texts
by John Heydon
11
0
0